Stötta kampanjen 

Att stå upp mot fossilindustrin kostar pengar.
Vårt nätverk bygger på frivilligt arbete och utgifterna finansieras av donationer.
Stötta gärna vårt arbete, varje bidrag gör skillnad!

Swish: 1239004748 och märk dem med PREEM 
eller
Plusgiro: 90 04 74 -8  och märk dem med PREEM

Jordens Vänner värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Personuppgifter hanteras i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR som träder i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du som givare tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare. Du kan när du vill ändra dina uppgifter eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via [email protected] eller via 031-121808. 

Läs hela policydokumnetet här: https://jordensvanner.se/wp-content/uploads/2019/04/Personuppgiftspolicy.pdf