Historik om Preemraff i Lysekil

Nedan följer historik över vad som under senare år skett kring Preemraff i Lysekil. Omvänd kronologisk ordning.

• 23 dec 2020: Preem inkommer med en ny ansökan för ombyggnad av Preemraff i Lysekil, som till viss del fokuserar på produktion av biodrivmedel.

• 28 sep 2020: Preem drar tillbaka sin ansökan för utbyggnaden i Lysekil.

• 15 juni 2020: Mark- och miljööverdomstolen ger ett yttrande till regeringen, de godkänner expansionen.

• 10-13 mars 2020: Domstolsförhandling i Lysekil och syn på plats. Med på mötet är domare och sakkunniga från Mark- och miljööverdomstolen, Preem med sina konsulter, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, de överklagande, Naturskyddsföreningens sakkunniga dvs. professor Kevin Anderson och meteorolog Martin Hedman

• Okt 2019: Preem förändrar sin ansökan. Minskar från 100% ökning av CO2 utsläpp till 60%.

• Aug 2019: Regeringen tar över prövningen av ärendet.

• Juni 2019: Naturvårdsverket underrättar regeringen

• Tusen ytterligare underrättelser kom in.

• Våren 2019: Naturskyddsföreningen underrättar regeringen att utbyggnaden kan försvåra att nå klimatmål och att regeringen kan ta upp målet för prövning.

• Ärendet till Mark- och miljööverdomstolen i Solna

• Cirka 100 överklaganden

• 2018 ger Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd till utbyggnaden. 13,9 miljoner ton råolja, 3,4 miljoner ton CO2. De tar inte upp frågan om CO2 då de anser att det ligger under EU:s utsläppsrätter.

Nätverket Stoppa Preemraffs aktiviteter

Aktionsveckor 2020
Under flera veckors tid mobiliserade sig hela Svenska miljörörelsen för att stoppa Sverige från att begå ett av vår tids största klimatmisstag. På grund av dåvarande corona-läge valde vi att sprida ut aktiviteterna över tid och rum. Det planerades och hölls oändligt många onlinemöten, och den 22e augusti 2020 sattes allt igång. Det skickades vykort och mailades till makthavare. Det sprang och cyklades en stafett tvärs över landet med våra krav direkt till regeringen. Det skrevs insändare och debattartiklar. Det hölls samtal och föredrag. Det demonstrerades på en massa kreativa vis runtom i landet. Gator och raffinaderier blockerades av mängder av människor. Ett oljetanksfartyg stoppades ute till havs. Allt detta gjort av människor som kommit samman.

Vi använde samtliga demokratiska verktyg i lådan. Och vi lyckades!

Preem själva hävdar att anledningen de drog tillbaka ansökan var för att den ekonomiska kalkylen brast, men hade inte ansökan överklagats i första hand hade de troligen redan börjat bygga. Dessutom går det omöjligen att förneka hur vårt engagemang satt en ordentlig press på såväl Preem som regeringen. Under månaden vi mobiliserade oss skrevs det 561 artiklar om Preem! Låt oss inte heller glömma att det är tack vare åratal av miljöarbete som fossilindustrins ekonomiska utsikter ser så dystra ut idag. Stoppandet av Preems expansion i Lysekil har bevisat ännu en gång att folkligt engagemang ger resultat. Så nu samlar vi krafterna mot nya utmaningar!